Ochrona danych osobowych

Hurtownia Waspol reprezentowana przez Piotra Waśniewskiego, mieszczący się na ul. Dolina Zielona 22, 65-154 Zielona Góra oświadcza, że wszelkie dane  osobowe uzyskane w trakcie działalności Hurtowni Online są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom, ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.